Wydawnictwo Krajobrazy obecne jest na lokalnych rynkach wydawnictw teleadresowych od 1999 roku.
Wydawane przez nas książkowe "Informatory" w poręcznym formacie A-5, redagowane są przy współpracy miejscowych samorządów. Zawierają wszystkie ważne i aktualne (na dzień wydania) potrzebne informacje, dotyczące lokalnych społeczności i mające na celu ułatwienie załatwienia codziennych spraw.

W "Informatorach" znajdą Państwo wszystko co najważniejsze o powiecie (mieście), min: przewodniki po urzędach, instytucjach, służbach miast i gmin, spisy telefonów informacyjnych i alarmowych, informacje o komunikacji, kulturze, turystyce, cyklicznych imprezach itp. Książki zawierają także plany miast i gmin oraz schematy komunikacji miejskich (gminnych).

Branżowy Spis Firm zawiera usystematyzowaną bazę teleadresową firm funkcjonujących na terenie danego powiatu (miasta). W chwili obecnej prezentujemy internetową wersję "Informatorów": Powiat Chrzanowski, Miasto Jaworzno, Powiat Oświęcimski. Zawiera ona bezpłatnie udostępnione ogłoszenia opublikowane w aktualnych wydaniach książkowych.

WYDAWNICTWO KRAJOBRAZY
ul. Majora 58/10
31- 422 K R A K Ó W

Tel./Fax 12 413 64 91
Tel. 603 598 491

wydawnictwokrajobrazy@poczta.onet.pl
biuro@informator.powiat.pl